امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورا، سرپرست و مدیران شهرداری شیراز آغاز شد.

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورا، سرپرست و مدیران شهرداری شیراز آغاز شد.
ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورا ، سرپرست و مدیران شهرداری شیراز پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.
ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورا ، سرپرست و مدیران شهرداری شیراز پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.
آقایان صبوری، مقیمی ، امامی و خانم دودمان ناطقان جلسه بودند.
در این جلسه طرح دو فوریتی در خصوص تامین هزینه برگزاری نشست مراکز مقوله دو یونسکو در موضوع میراث ناملموس توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب دو فوریت طرح حائز رای قانونی نگردید.
در ادامه جلسه اولین دستورکار با موضوع طرح بررسی جزئیات آیین نامه داخلی شورا به صورت بند بند قرائت شد که مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
در پایان نیز مقرر شد جهت رسیدگی به ادامه روند بررسی آیین نامه جلسه ای بصورت فوق العاده در این خصوص تشکیل گردد.
 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز

۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما