امروز: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ادامه بررسی آیین نامه داخلی شورا در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز

ادامه بررسی آیین نامه داخلی شورا در هشتمین جلسه شورا

ادامه بررسی آیین نامه داخلی شورا با حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در هشتمین جلسه صحن شورا برگزار گردید....

در این جلسه مواد آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف و اعمال اصلاحات، کلیات آن مورد تایید و تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

 

                 

ادامه بررسی آیین نامه داخلی شورا با حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در هشتمین جلسه صحن شورا برگزار گردید.

در این جلسه مواد آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف و اعمال اصلاحات، کلیات آن مورد تایید و تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۵:۵۵:۴۹

دیدگاه های شما