امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عضو شوراي شهر به عضويت هيأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد.

عضو شوراي شهر به عضويت هيأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد.

عضو شوراي شهر به عضويت هيأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد

 عضو و رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان عضو هیأت منصفه مطبوعات فارس انخاب شد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، « سینا بنی زمانی»، عضو و رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز در دور جدید به عنوان هیأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد.

دور جدید هیأت منصفه مطبوعات فارس با حضور آقایان سید علی نجفی ،صابر سهرابی ،سینا بنی زمانی ،فضل اله فروغی ،محمد صادق محرابی،مهرزاد شیری،حمید رضا آذری،محی الدین طاهری،محمد رضا خشنود ،محمد حسن تنگاب،مجید چیز فهم ،حسین واحدی پور ،حسن جوکارو خانم نگار رحیمی راد مشغول بکار کرد .

سینا بنی زمانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضوکانون وکلا است.

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۱۱:۰۰:۰۱

دیدگاه های شما