امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايه‌گذاري شورا: شهردار به جای اقتصاد شهرداری به رونق اقتصاد شهر توجه کند

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايه‌گذاري شورا:  شهردار به جای اقتصاد شهرداری به رونق اقتصاد شهر توجه کند

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شورای شهر شیراز:

شهردار به جای اقتصاد شهرداری به رونق اقتصاد شهر توجه کند

 

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شوراي اسلامي شهر شيراز معتقد است شهرداري تاکنون فقط به اقتصاد خود شهرداري توجه مي‌کرده اما شهرداري و شخص شهردار متولي توسعه اقتصاد شهر هم هست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر شیراز، آقای «سينا بنيزماني» درباره نگرش و رويکردهای جدید اقتصادي شورای شهر و شهرداري شیراز ابراز عقیده کرد: بسياري از بخشهاي توسعه شهر و خدمات شهري حتي اگر ميسر باشد که شهرداري به طور مستقيم بودجه بدهد و زيرساخت و خدمات آن را فراهم کند، بايد با سرمايهگذاري بخش خصوصي صورت گيرد.

وی ادامه داد: بخش خصوصي در زمينه انجام سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه ميتواند بهتر ورود کند. بنابراين اين رويکرد وجود دارد که بخش مهمي از توسعه شهر و ارائه خدمات حتماً در مشارکت با بخش خصوصي انجام شود.

وي افزود: متولي سرمايهگذاري بخش خصوصي سازمان سرمايهگذاري شهرداري است که چارچوب‌هاي مشخصي هم براي اين کار دارد، اما مسألهاي که ما با آن مواجهيم و باعث شده که روند سرمايهگذاري سرعت مطلوب را نداشته باشد، اين است که اولاً بستههاي سرمايهگذاري چنان که بايد همه جانبهنگر و اقتصادي تهيه نشده و دوم اينکه اين بستهها به نحو مطلوب و فراگير به اطلاع سرمايهگذاران نرسيده است.

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شوراي اسلامي شهر شيراز ادامه داد: پس در گام نخست اين مشکلات را بايد رفع کنيم؛ يعني پيشنهادهاي شهرداری براي سرمايهگذاران بايد رقابتي و اقتصادي باشد و دوم اين که بتوانيم پيشنهادها را با استفاده از همه ابزارهاي روابط عمومي به اطلاع سرمايهگذاران برسانيم و براي انجام مذاکرات با آنان پيگير باشيم.

وي با بيان اينکه متولی حوزه اقتصاد شهر در شهرداري مغفول مانده است، تصريح کرد: شهرداري تاکنون فقط به اقتصاد خود شهرداري توجه ميکرده که عمدتاً مبتني بر بودجه آن است و من معتقدم که شهرداري و شخص شهردار متولي توسعه اقتصاد شهر هم هست. اين که چطور بايد اقتصاد شهر را توسعه بدهد طبيعتاً مبتني بر ابزارهاي در اختيار شهرداري است.

بنيزماني يادآور شد: اين حوزه رابطه نزديکي با بخش سرمايهگذاري دارد. بستههاي سرمايهگذاري کنونی مبتني بر املاک شهرداري است؛ يعني املاک شهرداري موقعيت را ميسنجد و بر اساس آن يک بسته سرمايهگذاري را تعريف و به سرمايهگذاران ارائه ميدهد.

عضو شورای شهر شیراز تأکيد کرد: اگر اين رويکرد را که شهرداري متولي اقتصاد شهر است، اضافه کنيم، يکي از مواردي که تهيه خواهيم کرد، بستههايي است که باعث رونق اقتصاد شهر ميشود. به عنوان مثال در شهر شيراز در حوزه صنايع تبديلي و محصولات باغي کشاورزي نسبت به بقيه شهرهاي ايران مزيت داريم و به همين دليل بسياري از خريداران اين قبيل توليدات چه از داخل و چه خارج کشور براي خريداري عمده اين محصولات به شهر شيراز مراجعه ميکنند.

عضو شوراي پنجم ادامه داد: اما هيچ مرکزي براي اين که يک تاجر خارجي به آن مراجعه و اين کالاها و توليدات را رصد کند و بتواند تصميم خود را در اين رابطه بگيرد، وجود ندارد.

به اعتقاد وی شهرداري شيراز اگر خود را متولي اقتصاد شهر بداند، ميتواند بر اساس املاکي که دارد و براي اين کار مناسب است، بستهاي تعريف کند که توسط ذينفعان بخش خصوصي و با مشارکت آنها مرکزي براي ارائه اين قبيل کالاها و توليدات به صورت يکجا و استاندارد به خريداران خارجي ايجاد شود. اين از جمله پيشنهادات ما است و فکر ميکنم اين قابليت را دارد که در چهار ساله پيشرو در شوراي پنجم اجرايي شود.

 

 

 

۱۳۹۶/۰۹/۰۸ - ۱۴:۲۳:۳۴

دیدگاه های شما