امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بنی‌زمانی خبر داد: علاقمندی بخش خصوصی برای ایجاد شهربازی در پارک کوهستانی دراک

بنی‌زمانی خبر داد:  علاقمندی بخش خصوصی برای ایجاد شهربازی در پارک کوهستانی دراک

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شهربازی 35 هکتاری در پارک کوهستانی دراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سینا بنی‌زمانی» در جمع خبرنگاران گفت: قسمتي که زودتر از بقيه نقاط پارک580 هکتاري دراک سرمايهگذاري چشمگيري در آن صورت گيرد، 35 هکتارِ شهر بازي است

وی ابراز کرد: اين شهر بازي 35 هکتاري در شوراي قبل مصوب شده بود که به صورت BOT در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، اما پيگيريها، بررسيها، تحليلها و مذاکرات با برخي سرمايه‌گذاران ما را به اين نتيجه رساند که چارچوب بهتر براي اين کار BOL است.

بنيزماني در تشریح روند سرمایه‌گذاری  BOL خاطرنشان کرد: در روش BOL، بخش خصوصي شهربازي را طبق توافق قبلي احداث و به مدت چند ده سال بهرهبرداري ميکند و در مدت بهرهبرداري اجاره بهايي را بابت استفاده از آن زمين به شهرداري ميپردازد و در مدت پايان اجاره اين حق را خواهد داشت، تجهيزاتي که به محل آورده را با خود ببرد.

رييس کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: اين روند چند جلسه با حضور مسؤولان شهرداري در کميسيون سرمايهگذاري بررسي شده و در اين زمينه با سرمايهگذاراني در ارتباط هستيم و به اين سمت ميرويم که قولي که سازمان سرمايهگذاري در آخرين جلسه کميسيون سرمايهگذاري داد ظرف مدت دو هفته که - يک هفته آن سپري شده -بسته نهايي اين کار را به کميسيون ارائه دهد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي پنج ابراز امیدواری کرد که اگر اين بسته ارائه و در شورا تصويب و پروسههاي بعدي مانند فراخوان عمومي آن طي شود، به سرعت به جذب سرمايهگذار نزديک شويم و با پيشبيني ما براي تهيه اين بسته، پارک طي سه فاز طراحي، احداث و بهرهبرداري شود که هر فاز به مدت يک سال است و در پايان هر سال زمان بهرهبرداري آن فاز خواهد بود.

۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - ۱۲:۰۵:۰۳

دیدگاه های شما