امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

امضا منشور «زندگی پیاده در شهر» توسط رئیس شورای شهر شیراز

امضا منشور «زندگی پیاده در شهر» توسط رئیس شورای شهر شیراز

«منشور بین المللی زندگی پیاده در شهر» توسط رئیس شورای شهر و جمعی از شهروندان شیرازی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، منشور بین المللی «زندگی پیاده در شهر» همزمان با برگزاری همایش «زندگی پیاده در شهر» توسط رئیس شورای شهر و جمعی از شهروندان شیرازی به امضا رسید.

در متن این منشور با تأکید بر ضرورت توجه به فوائد پیاده روی به موارد ذیل اشاره شده است:

افزایش تحرک همه مشمول، فضاهایی با طراحی  و مدیریت خوب برای مردم، افزایش یکپارچگی شبکه ها، برنامه ریزی کاربری زمین و برنامه ریزی فضایی حمایت کننده، کاهش خطر جاده ای، کاهش جرم و ترس از جرم، حمایت بیشتر مسئولین و مقامات، یک فرهنگ پیاده روی

۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۱۲:۲۴:۳۳

دیدگاه های شما