امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سینا بنی‌زمانی: شهرداری به فکر شیوه‌های جدید تامین منابع مالی باشد

سینا بنی‌زمانی: شهرداری به فکر شیوه‌های جدید تامین منابع مالی باشد

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برای تامین منابع مالی با توجه به شرایط فعلی کشور باید به سمت استفاده از روش‌هایی دیگری برویم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سینا بنی‌زمانی» در آیین تکریم و معارفه مدیر کل «امور مالی و ذی حساب» و مدیر کل «حسابرسی» شهرداری شیراز گفت: نحوه مدیریت تامین منابع مالی در حوزه «امور مالی و ذی حساب» مهم است. اگر تاکنون عمده منابع تامین مالی شهرداری شیراز با استفاده از روش‌هایی نظیر استقراضات بانکی، اوراق مشارکت و .. بوده باید امروز برای تامین منابع مالی با توجه به شرایط فعلی کشور به سمت استفاده از روش‌هایی دیگری برویم و برای مثال از روش‌های جدید تامین مالی مبتنی بر الگوهای تامین مالی جمعی استفاده کنیم. سینا بنی زمانی اظهار کرد: در مسیر نوین تامین منابع مالی شهرداری شیراز، نقش سازمان سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و باید سهم این سازمان در تامین مالی پروژه‌های شهری راهبری شود. این عضو شورای اسلامی شهر شیراز خواستار توجه ویژه به حوزه مدیریت بدهی‌ها شد و عنوان کرد: امروز شهرداری شیراز با حجمی از بدهی‌ها روبرو است که اگر برای بازپرداخت آن برنامه ریزی نشود، با توجه به پیش بینی درآمدهای شهرداری می‌تواند این بدهی‌ها مشکل آفرین باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز افزود: سیستم نظام تخصیص که در حال حاضر در شهرداری تعریف شده است می‌تواند راهگشای پرداخت بدهی‌ها باشد. از مدیریت امور مالی انتظار دارم از این نظام استفاده کند تا بازپرداخت بدهی‌های شهرداری سیستماتیک شود. بنی زمانی با بیان به اینکه بازرسی، حراست و حسابرسی بازوان توانمند شهرداری برای مقابله با فساد است خاطر نشان کرد: حسابرسی نهادی است که به صورت تخصصی به امور مالی می‌پردازد و می تواند نقشی جدی در مبارزه با فساد داشته باشد. وی با اشاره به اینکه تاکنون در شهرداری از نرم افزارهای مبارزه با فساد استفاده نشده است، گفت: امروز در کشورهای پیشرفته دنیا مبارزه با فساد مالی دیگر به صورت دستی و سنتی نیست بلکه با استفاده از نرم افزار به این امر می‌پردازند. استفاده از این گونه نرم افزارها می‌تواند حوزه حسابرسی را قوی کند. همچنین اگر اطلاعاتی که در حوزه مدیریت امور مالی تهیه می شود به صورت سیستماتیک به مدیریت حسابرسی ارجاع شود، بسیاری از موارد فساد مالی قابل شناسایی است.

۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - ۲۱:۲۶:۰۷

دیدگاه های شما