امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396

جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
  • جناب آقای دکتر ناصری رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • جناب آقای دکتر ناصری رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
  • جناب آقای دکتر ناصری رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
  • جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری تاریخ 15 بهمن 1396
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - ۱۲:۰۵:۳۲

دیدگاه های شما