امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396

حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
  • راهپیمایی روز 22 بهمن 1396
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۱۱:۰۳:۲۶

دیدگاه های شما