امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396

بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396
 • جناب آقای نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز
 • بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396
 • بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396
 • بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396
 • بیست و هفتمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز پنجشنبه 26 بهمن 1396
 • جناب آقای تنوری عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • جناب آقای قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز
 • سرکار خانم سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز
 • جناب آقای دکتر موسوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز
 • جناب آقای دستغیب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
 • جناب آقای پاک فطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ - ۱۳:۰۶:۳۲

دیدگاه های شما