امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

معرفی مشاورین کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر

معرفی مشاورین کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورا گفت: مشاورین این کمیسیون با حضور رئیس شورای شهر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شیراز، «سینا بنی زمانی» گفت: مشاورین به اتفاق آراء اعضای کمیسیون انتخاب شده اند وعلاوه بر تخصص، نماینده و فعال اقتصادی شهر می باشند.

وی افزود: امید است با استفاده ازتجربیات آنان و ارتباط مناسب کارشناسان با اقشار جامعه، دربهبود و پیشرفت اقتصاد شهرداری و شهر، گام موثری برداریم.

بنی زمانی گفت: با توجه به تغییر رویکرد کمیسیون سرمایه گذاری از کمیت به سوی موضوع  محوری در حوزه های مختلف شهر و استفاده از ظرفیتهای شیراز به عنوان شهر فرصتهای سرمایه گذاری، می توانیم آینده ای روشن دربحث جذب سرمایه گذارداشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر نیز دراین جلسه گفت: با بکارگیری افراد متخصص و با تجربه، سعی درمعرفی بسته های سرمایه گذاری داریم.

«سیداحمد دستغیب» گفت: طرح های عمرانی، فرهنگی و عمومی با معرفی بسته های سرمایه گذاری وجذب سرمایه گذار اجرایی می گردد.

دراین مراسم مشاورین به بررسی و ارائه پیشنهادات اقتصادی پرداختند.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰ - ۱۴:۰۵:۰۸

دیدگاه های شما