امروز: یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396

بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • جناب آقای دستغیب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • جناب آقای مهندس سیروس پاک فطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • جناب آقای صبوری نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • جناب آقای حیدر اسکندرپور شهردار شیراز
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
 • جناب آقای دکتر ناصری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز
 • بیست و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 7 اسفند 1396
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۱۰:۵۴:۱۱

دیدگاه های شما