امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر مقیمی خبر داد: بررسی کاهش عوارض پارکینگ های توقیفی در شورای شهر

 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز به ریاست دکتر قاسم مقیمی به بررسی وضعیت عوارض پارکینگهای توقیفی در شهر شیراز پرداخت.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «قاسم مقیمی» در جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورای شهر شیراز گفت: کاهش پرداخت عوارض پارکینگهای رو باز خوروهای توقیفی مورد بررسی قرار گرفت.

 رئیس کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا گفت: به منظور دریافت عوارض از پارکینگهای رو باز خوروهای توقیفی، کمیتهای  از کارشناسان نیروی انتظامی و نمایندگان شهرداری تشکیل که به بررسی این موضوع بپردازند و لایحه آن را برای تصویب به شورا ارائه دهند.

«سینا بنی زمانی» عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: با انعقاد تفاهم نامه میان نیروی انتظامی و شهرداری میتوانیم سهم شهرداری را با دریافت عوارض سالانه خودرو دریافت کنیم.

 دکتر«علی ناصری» عضو هیات رئیسه  شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: با توجه به صدور رای قطعی این موضوع در کمیسیون ماده ۷۷، اگر بخواهیم تعاملی با نیروی انتظامی داشته باشیم، درخواست فرماندهی نیروی انتظامی را به شهرداری ارجاع و شهرداری به صورت لایحه به شورا ارایه دهد.

سرهنگ شفیعی، نماینده بنیاد تعاون نیروی انتظامی فارس در این جلسه گفت: به منظور نگهداری وسایل نقلیه که به شکلی تخلف دارند باید مکانی  اختصاص یابد که  تحقق این امر بر عهده نیروی انتظامی است و با همکاری بخش خصوصی پارکینگهای رو باز نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پرداخت عوارض این پارکینگها به شهرداری مناطق گفت: با توجه به اینکه  ۹۰ درصد این خودروها ترخیص نمیشود و برخی از خودروها به دلیل دستور قوه قضایی به صورت رایگان نگهداری
میشود درآمد این  پارکینگها بسیار پایین است

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - ۱۳:۳۰:۵۸

دیدگاه های شما