امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جابه جایی 15 هزار مسافر با اجرای طرح اتوبوس هوایی

جابه جایی 15 هزار مسافر با اجرای طرح اتوبوس هوایی

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با اجرای طرح اتوبوس هوایی، امکان جابهجایی 15 هزار مسافر در روز ایجاد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «علی ناصری» در بازدید از حوزه خدمات شهری منطقه 6 شهرداری گفت: مطالعه برای امکان احداث خط اتوبوس هوایی در شمال غرب شیراز با توجه به مزیتهای این شیوهی حمل و نقلی اجرایی شده است.

وی افزود: هزینهی پایین احداث، کمک به کاهش آلودگی و ظرفیت بالای جابهجایی مسافر از ویژگی های اتوبوس هوایی است.

دکتر ناصری با اشاره به اینکه طول عمر اتوبوس هوایی حدود 17 میلیون کیلومتر است، گفت: یکی از راهکارهای مهم در توسعهی حمل و نقل عمومی درونشهری، استفاده از اتوبوس هوایی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پیشبینی اجرای خط اتوبوس هوایی در محدودهی پل معالیآباد و ایستگاه راهآهن شیراز، گفت: رایزنیهایی با فاینانسر موجود و سرمایهگذار انجام شده است؛ این آمادگی وجود دارد که نخستین اتوبوس هوایی در شیراز بهعنوان یکی از کلانشهرهای کشور، راهاندازی شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسهی هیات رییسه شوراهای کلانشهرهای کشور در مشهد گفت: در این جلسه مسائل مد نظر در قالب کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر ناصری گفت: شیراز میزبان جلسه اعضای هیات رییسه شوراهای کلانشهرهای کشور در بهار سال 97 است.

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ - ۱۴:۰۲:۴۵

دیدگاه های شما