امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396

سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • جناب آقای دکتر علی ناصری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز
  • جناب آقای نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز
  • سرکار خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز
  • جناب آقای دکتر نواب قائدی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۱۴:۱۷:۱۳

دیدگاه های شما