امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ های نوروزی 19 اسفند 96

بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی باغ جنت
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی باغ جنت
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی باغ جنت
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی باغ جنت
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
  • بازدید کمیسیون گردشگری و زیارت از کمپ نوروزی زیباشهر
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ - ۰۹:۲۹:۲۵

دیدگاه های شما