امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز 20 اسفند 96

جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورا
  • کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
  • کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
  • خانم دهقانی رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
  • کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
  • حضور شهردار منطقه تاریخی و فرهنگی در کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۱۰:۱۳:۱۵

دیدگاه های شما