امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 21 اسفند 96

صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای سینا ینس زمانی رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
 • صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای مهدی حاجتی رییس کمیته نامگذاری شورای شهر
 • صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
 • خانم سولماز دهقانی رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
 • آقایان موسوی و فرجی
 • آقای حیدر اسکندرپور شهردار شیراز
 • صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای دکتر قاسم مقیمی رییس کمیسیون تلفیق شورای شهر
 • اقای مهندس نوذر امامی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
 • اقای سیروس پاک فطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۰۰:۱۴

دیدگاه های شما