امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش دکتر مقیمی از لایحه اصلاح بودجه 96 شهرداری شیراز

گزارش دکتر مقیمی از لایحه اصلاح بودجه 96 شهرداری شیراز

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز با ارائه گزارشی به تشریح لایحه اصلاح بودجه سال 96 شهرداری شیراز پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر«قاسم مقیمی» در آخرین صحن علنی شورای شهر در سال 96 گفت: در ابتدای اسفندماه، لایحه اصلاح بودجه سال 96 شهرداری شیراز با مبلغ کلی 2614 میلیارد تومان تقدیم شورای شهر شد و کمیسیون‌های شورا نیز در مدت 15 روز آن را بررسی و امروز جهت تأیید در صحن شورا  مطرح و در نهایت برای اجرا به شهرداری ارسال می‌شود.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، پس از بررسی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، مبلغ سقف درآمدی که به مبلغ 2614 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود را مورد بررسی دقیق قرارداده و مورد تصویب قرارداد، لازم بذکر است، مبلغ اعتبار مذکور نسبت به بودجه مصوب ابتدای سال، با توجه به شرایط و رکود حاکم بر اقتصاد جامعه و مسکن، 666 میلیارد تومان کاهش داشته که معادل 20 درصد بوده است.

به گفته وی، در ارتباط با هزینه های جاری، حاصل بررسی اولیه در کمیسیون برنامه و بودجه به این صورت بود که اعتبار در بخش وظیفه جاری اداری، از مبلغ 4/146 میلیارد تومان و در بخش وظیفه جاری شهری نیز مبلغ 6/457 میلیارد تومان و در مجموع 604 میلیارد تومان در بخش وظیفه جاری اداری و شهری پیشنهادی شهرداری مورد تایید قرار گرفت. در ارتباط با هزینه های عمرانی نیز مبلغ اعتبار پیشنهادی در لایحه اصلاح سال 1396، مبلغ2010 میلیارد تومان بود که به تفکیک کمیسیون های محترم، حسب ردیف های اعتباری تغییر یافته توزیع و در کمیسیون های تخصصی با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان شهرداری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مقیمی خاطر نشان کرد: لازم بذکر است که حسب موارد بیان شده فوق، از کل اصلاح بودجه مصوب سال 1396، 23.1 درصد مربوط به هزینه های جاری و 76.9 درصد مربوط به هزینه های عمرانی می باشد.

وی ادامه داد: در ادامه، لوایح اصلاح یا متمم بودجه سال 1396 سازمان های تابعه نیز حضورتان اعلام می گردد. لوایح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور ریاست سازمان ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مبلغ بودجه اولیه سال 1396 و اصلاح بودجه مصوب کمیسیون و توضیحات اصلی به شرح زیر حضورتان ایفاد می گردد:

وی درخصوص بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در بخش هزینه های جاری   6/33 میلیارد تومان بوده که در لایحه متمم بودجه  سال 1396، به مبلغ    73/35 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است میزان افزایش مبلغ اعتبار در این سازمان 13/2 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن تعداد پرسنل از 569 نفر به 651 نفر و همچنین پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت و 9% ارزش افزوده بوده است.

مقیمی با تشریح بودجه سازمان آرامستانها ابراز کرد: بودجه مصوب سال 1396 آرامستانها در بخش هزینه های جاری  4 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ    45/2 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان 55/1 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن بهره برداری نرسیدن بهشت احمدی است.

رییس کمیسیون تلفیق در مورد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری اظهار کرد: بودجه مصوب سال 1396، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در بخش هزینه های جاری 7/165 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه سال 1396، به مبلغ    35/144 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان 35/21 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل کاهش آن کمبود نقدینگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی محول شده به سازمان می­باشد.

وی با تشریح بودجه سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: بودجه مصوب سال 1396، سازمان مدیریت پسماند در بخش هزینه های جاری5/18میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ    5/18 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان تغییر مبلغ اعتبار در این سازمان صفر بوده است. و تغییرات در حد فصول هزینه های جاری صورت گرفته است.

دکتر مقیمی به بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اشاره کرد و ادامه داد: بودجه مصوب سال 1396، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بخش هزینه های جاری 29/13 میلیارد تومان بوده که در لایحه متمم بودجه  سال 1396، به مبلغ  13/19 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان افزایش مبلغ اعتبار در این سازمان 84/5 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن 10نفر بازنشسته و پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و بدهی مشاغل و بیمه سالهای گذشته و مالیات و جرایم سازمان می باشد.

وی درباره بودجه سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی در بخش هزینه‌های جاری  59/2 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ 41/2 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان 177 میلیون تومان  بوده و مهمترین دلیل آن کاهش پرسنل رسمی و شرکتی و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و مدیریت صحیح هزینه کرد بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل مسافرخاطر نشان کرد: بودجه مصوب سال 1396، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر در بخش هزینه های جاری01/60 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ    45/60 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان در حدود 55 میلیون تومان  بوده و مهمترین دلیل آن کاهش پرسنل از 420 نفر به 414 نفر است.

رییس کمیسیون تلفیق درباره بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در بخش هزینه های جاری 97/19 میلیارد تومان بوده که در لایحه متمم بودجه  سال 1396، به مبلغ  64/23میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان افزایش مبلغ اعتبار در این سازمان 67/3 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن افزایش تعداد پرسنل از 58 نفربه 74 نفر و همچنین افزایش 60نفر پرسنل شرکتی به سازمان و افزایش فرهنگسراها و خانه محله ها  می باشد.

دکتر مقیمی به بودجه سازمان حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان حمل و نقل ریلی(قطار شهری) در بخش هزینه های جاری  51/55 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ  8/47 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان 71/7 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن کاهش پرسنل از 314 نفر به 307 نفرو کاهش مشاورین و کاهش هزینه های عمرانی در ردیف بهسازی ایستگاه ها به دلیل افتتاح نشدن  ایستگاه های پیش بینی شده است.

وی درباره بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش هزینه های جاری 17/33 میلیارد تومان بوده که در لایحه اصلاح بودجه  سال 1396، به مبلغ  45/14 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان کاهش مبلغ اعتبار در این سازمان 13/19 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن، کاهش پرسنل از 38 به 29 نفر و کاهش هزینه های عمرانی به دلیل اجرایی نشدن دیتا سنتر و برون سپاری ممیزی است.

وی در تشریح بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی گفت: بودجه مصوب سال 1396، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در بخش هزینه های جاری 13میلیارد تومان بوده که در لایحه متمم بودجه  سال 1396، به مبلغ  15 میلیارد تومان ارائه گردیده و مورد تصویب قرار گرفت. لازم بذکر است میزان افزایش مبلغ اعتبار در این سازمان 2 میلیارد تومان  بوده و مهمترین دلیل آن افزایش در مال الاجاره ساختمان ها و ضبط سپرده ها و درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی ها و کاهش هزینه های جاری به دلیل مدیریت هزینه کرد و افزایش هزینه های عمرانی به علت افزایش درآمد است.

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۱۷:۴۲:۵۳

دیدگاه های شما