امروز: چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار صمیمانه عیدانه اعضای یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز 8 فروردین 97

دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • رییس و اعضای شورای شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
 • آقای قائدی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • دیدار عیدانه یاوران شورا با رییس و دیگر اعضای شورای شهر شیراز
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - ۱۱:۴۷:۰۵

دیدگاه های شما