امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری 8 فروردین 97

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • آقای صبوری عضو شورای شهر شیراز
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
  • دیدار رئیس و اعضای شورای شهر شیراز با جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - ۱۳:۵۸:۱۹

دیدگاه های شما