امروز: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار رییس و نائب رییس شورای شهر با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر

دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
  • دیدار رییس و نائب رییس با امیر سرتیپ دوم خلبان منصور محمدی فرمانده پایگاه هوایی و کادر فرماندهی
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۳:۴۶

دیدگاه های شما