امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز 1 اردیبهشت 97

نشست خبری «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • نشست خبری «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • نشست خبری «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
  • نشست خبری «سید احمدرضا دستغیب» رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ - ۰۹:۳۳:۱۳

دیدگاه های شما