امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 3 اردیبهشت 97

تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • سرتیپ دوم پاسدار «ابوالفضل گزنی»
 • سرتیپ دوم پاسدار «ابوالفضل گزنی»
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • تجلیل از پاسداران و جانبازان مدافع حرم
 • رونمایی از پوستر روز شیراز در صحن علنی شورا شهر
 • رونمایی از پوستر روز شیراز در صحن علنی شورا شهر
 • رونمایی از پوستر روز شیراز در صحن علنی شورا شهر
 • آقای حاجتی عضو شورای شهر
 • آقای صبوری عضو شورای شهر شیراز
 • آقایان امامی و موسوی عضو شورای شهر شیراز
 • آقای امامی عضو شورای شهر
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • آقای مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • سی و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • سی و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 3 اردیبهشت 97
 • رونمایی از پوستر روز شیراز در صحن علنی شورا شهر
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - ۱۱:۲۲:۱۲

دیدگاه های شما