امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 10 اردیبهشت 97

آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • سی و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 10 اردیبهشت 97
 • سی و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 10 اردیبهشت 97
 • سی و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 10 اردیبهشت 97
 • سی و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 10 اردیبهشت 97
 • آقای اسکندرپور شهردار شیراز
 • آقای عالیشوندی فرماندار شیراز
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • خانم لیلا دودمان عضو شورای شهر
 • آقای صبوری عضو شورای شهر شیراز
 • آقای ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
 • اهدای گل از سوی شهردار به اعضای شورا به مناسبت روز ملی شوراها
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۴:۲۳

دیدگاه های شما