امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه چهار 23 اردیبهشت 97

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه 4
  • آقای ناصری رییس کمیسیون سلامت
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه 4
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه 4
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه 4
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه 4
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۰۹:۳۶:۱۷

دیدگاه های شما