امروز: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 24 اردیبهشت 97

سی و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 24 اردیبهشت 97
  • سی و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 24 اردیبهشت 97
  • آقای تنوری عضو شورای اسلامی شهرشیراز
  • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
  • سی و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 24 اردیبهشت 97
  • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
  • آقای بنی زمانی عضو شورای شهر
  • آقای مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
  • سی و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 24 اردیبهشت 97
  • آقای حاجتی عضو شورای شهر
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - ۰۹:۴۲:۵۱

دیدگاه های شما