امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97
  • آقای ناصری رییس کمیسیون سلامت
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از شهرداری منطقه هشت 30 اردیبهشت 97
  • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
  • آقای مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۱۳:۲۲:۱۸

دیدگاه های شما