امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سی و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 31 اردیبهشت 97

سی و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 31 اردیبهشت 97
  • آقای امامی عضو شورای شهر
  • خانم دهقانی عضو شورای شهر شیراز
  • خانم لیلا دودمان عضو شورای شهر
  • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
  • آقای صبوری عضو شورای شهر شیراز
  • آقای مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
  • آقای حاجتی عضو شورای شهر
  • آقای موسوی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
  • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
  • سی و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 31 اردیبهشت 97
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۰:۳۴

دیدگاه های شما