امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مهدی حاجتی در نامه ای خطاب به استاندار فارس: درهای کمیسیون ماده ۵ به روی خبرنگاران باز کنید!

مهدی حاجتی در نامه ای خطاب به استاندار فارس: درهای کمیسیون ماده ۵ به روی خبرنگاران باز کنید!

عضو شورای شهر شیراز معتقد است عدم شفافیت در فرایند تصمیم سازی کمیسیون ماده ۵ استان فارس حوزه باغات شیراز تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی شورای شهر شیراز، «مهدی حاجتی» عضو شورای اسلامی شهر شیراز در نامه ای خطاب به اسماعیل تبادار استاندار فارس خواستار شفاف سازی مصوبات کمیسیون ماده ۵ شد.

در نامه حاجتی آمده است:  در سالهای گذشته برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بر خلاف منافع مردم بوده و به ویژه حوزه باغات را تخت تاثیر قرار داده است.

آن چه منشا چنین مصوبات مخربی گردیده، عدم شفافیت فرایند تصمیم گیری در آن کمیسیون است. در این خصوص خواهشمند است دستور بفرمایید درهای این کمیسیون به روی خبرنگاران گشوده شده تا جامعه از تصمیمات مدیران در این کمیسیون اثرگذار در زیست شهری مطلع گردد.

۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - ۱۱:۲۵:۱۹

دیدگاه های شما