امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهلمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 7 خرداد 97

چهلمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 7 خرداد 97
 • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • آقای ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای بنی زمانی عضو شورای شهر
 • خانم دهقانی عضو شورای شهر شیراز
 • آقای مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • چهلمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 7 خرداد 97
 • آقای امامی عضو شورای شهر
 • آقای قائدی رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورا
 • آقای اسکندرپور شهردار شیراز
 • آقای موسوی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • چهلمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 7 خرداد 97
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - ۱۰:۵۶:۵۲

دیدگاه های شما