امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر دودمان: تندیس و سردیس مشاهیر شیراز ساخته می‌‌شود

دکتر دودمان: تندیس و سردیس مشاهیر شیراز ساخته می‌‌شود

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: سردیس و تندیس مشاهیر شهر ساخته می شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر«لیلا دودمان» در این کمیسیون گفت: در بودجه سال ۹۷ردیفی را به عنوان تکلیف بودجه قرار دادیم و مقرر شد شهرداری به منظور معرفی مشاهیر ادبی، هنری، علمی و فرهنگی نسبت به ساخت تندیس و سرتندیس هایی اقدام کند.

وی گفت: مکان یابی این تندیس‌ها با همکاری سازمان فرهنگی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت می گیرد و سپس طرح به منظور مسابقه‌ی ملی به فراخوان گذاشته می‌شود.

لیلا دودمان گفت: المان‌های شهری باید متناسب با ضرورت جامعه و همچنین زیبایی شهری به صورت انتزاعی و مفهومی باشد و چه بهتر که به سمت فضای مدرن در این قسمت حرکت کنیم.

وی افزود: بسیاری از خیابان های جدید الاحداث نیز به نام مشاهیر نامگذاری می شود و این امر طی مکاتبه‌ای با کمیته نامگذاری شورا پیگیری می شود.

وی با اشاره به وقوع اتفاق جدید در حوزه ی نشاط اجتماعی گفت: مسابقات جام جهانی در تلویزیون شهری پارک آزادی پخش خواهد شد و امید است مورد استقبال مردم خوب شیراز قرارگیرد

لیلا دودمان در راستای تقویت زیر ساخت فرهنگی ، از انجام مطالعات فاز اول پردیس بزرگ فرهنگی، قرائت خانه، سالن سینما محله و انجام مناقصه‌ی سالنهای نمایشی پارک نماز در این جلسه خبر داد.

«سیروس پاکفطرت» عضوشورای اسلامی شهر شیراز خواستار جابجایی سردیس های مستقر درجلوی ارگ کریم خان زند و استقرار در فضای مناسب شد.

۱۳۹۷/۰۳/۲۳ - ۱۳:۳۳:۰۷

دیدگاه های شما