امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شهردار شیراز ملزم به خرید و تأمین نیازها از کالای ایرانی شد

شهردار شیراز ملزم به خرید و تأمین نیازها از کالای ایرانی شد

با تصویب طرح یک فوریتی در شورای شهر

شهردار شیراز ملزم به خرید و تأمین نیازها از کالای ایرانی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین المل شورای اسلامی شهر شیراز، شورای شهر شیراز در چهل و دومین جلسه علنی خود با تصویب طرح یک فوریتی 

شهردار شیراز را ملزم به خرید و تأمین نیازهای خود از کالای ایرانی شد.

این طرح پس از تصویب یک فوریت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

سینا بنی زمانی عضو شورای اسلامی شهر شیراز در چهل و دومین جلسه علنی این شورا گفت: خرید و حمایت از کالای ایرانی ثبات اقتصا دی به همراه دارد

وی ادامه داد: شورای شهر شیراز عمیقا به حمایت از کالای ایرانی اعتقاد دارد.

نوذر امامی دیگر عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: به چای الزام صرف شهرداری باید همه دستگاههای اجرایی را ملزم به حمایت از کالای تولید ایرانی شود.

سید احمد رضا دستغیب رییس شورای اسلامی شهر شیراز در حمایت از این طرح گفت: یک بار غیرت و همت به خرج دهیم وچای خارجی را تحریم کنیم آن چنانکه میرزای شیرازی تنباکو را تحریم کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از بیکاری جوانان ناشی از وجود کالای خارجی است، اضافه کرد: شهرداری و دستگاههای اجرایی باید از خرید و مصرف کالای خارجی که مشابه ایرانی دارد، خجالت بکشند.

 

۱۳۹۷/۰۴/۰۴ - ۱۷:۱۶:۵۹

دیدگاه های شما