امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97

چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • خانم لیلا دودمان عضو شورای شهر
 • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
 • آقای صبوری نائب رییس شورای شهر شیراز
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • آقای موسوی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • آقای اسکندرپور شهردار شیراز
 • چهل و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 11 تیر 97
 • آقای امامی عضو شورای شهر
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ - ۰۹:۰۹:۱۵

دیدگاه های شما