امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

موسوی: حجم آب مصرفی ارگانها و مدارس باید مورد توجه قرار گیرد

موسوی: حجم آب مصرفی ارگانها و مدارس باید مورد توجه قرار گیرد

رییس کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه، املاک و امور حقوقی شورای اسلامی شهر شیراز گفت:

حجم آب مصرفی ارگانهاو مدارس باید مورد توجه قرارگیرد و مردم درزمینه مصرف بهینه‌ی اب گام بردارند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سید عبدالرزاق موسوی »در نشست فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف بهینه‌ی آب در دانشکده کشاورزی گفت: برخی تصمیمات درسطح ملی و  نحوه اجرای آن نیاز به اصلاح و باز نگری دارد.

موسوی خواستار تشکیل کمیته‌ی  مشترک  دانشکده کشاورزی وشورا شد تا پس از بررسی های علمی صاحبنظران، شورا به عنوان هماهنگ کننده دستگاهها، بتوانند سازمانها را مکلف به اجرای نتایج حاصله کند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت:شورانیز به سهم خود ازهیچ کمکی برای رفع بحران اب دریغ نمی‌کند.

۱۳۹۷/۰۴/۱۶ - ۱۲:۱۵:۴۸

دیدگاه های شما