امروز: یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر مقیمی خبرداد: بررسی مشکلات محله ابیوردی شیراز در شورا

دکتر مقیمی خبرداد: بررسی مشکلات محله ابیوردی شیراز در شورا

عضوشورای اسلامی شهرشیراز گفت: مشکلات فاضلاب، آبهای سطحی و جدول اب خیرات محله ابیوردی در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر«قاسم مقیمی» گفت: درراستای مهار سیلاب و هدایت آبهای سطحی در محله ابیوردی، دراین کمیسیون مقرر شد

معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز تا سه ماه اینده طرح جامع شبکه آب های سطحی راتدوین وبه شورا ارائه دهد

وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت آبفا شهرستان شیراز مبنی بر اولویت قرار دادن تکمیل شبکه خط انتقال فاضلاب شهری در محله ابیوردی گفت: یاوران شورای محل باید ساکنین را به خرید حق انشعاب فاضلاب خانگی ترغیب کنند.

دکتر مقیمی بر آگاه ساختن همشهریان این محله نسبت به وضعیت جدول آب خیرات تاکید کرد وگفت: این جدول آب سبب ایجاد مشکل زیست محیطی و انواع بیماریها می شود زیرا مکان مناسبی برای میکروبهاست وباید مسدود شود.

وی از تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت معاونت فنی عمرانی شهرداری خبرداد وگفت: این کارگروه با حضور اداره مهندسی آب - سازمان سیما،  منظر و فضای سبز شهری و شهرداری منطقه یک تشکیل تا درمدت سه ماه لایحه مسدود نمودن جدول آب خیرات را تدوین کنند.

عضو شورای اسلامی شهرشیراز گفت: گزارش اقدامات شهرداری و شرکت آبفا شهرستان شیراز در راستای رفع مشکلات این محله  تایک ماه اینده به کمیسیون در دستور کار قرارگرفت.

۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۱۷:۰۶:۴۶

دیدگاه های شما