امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

قائدی: رای های مختلف کمیسیون ها سبب آزار مردم می شود

قائدی: رای های مختلف کمیسیون ها سبب آزار مردم می شود

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر گفت: رای های مختلف کمیسیون ها سبب آزار مردم می شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «نواب قائدی» در جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده۱۰۰و ۷۷، با اشاره به تنوع رای ها در کمیسیونها گفت: آنچه که سبب آزار مردم می شود رای‌های مختلف کمیسیونهاست که برداشت می شود تبعیضی صورت گرفته است و این موضوع زیبنده ی اعضای کمیسیونها نیست.

وی افزود: شهرداری وظیفه دارد از ساخت و ساز درحریم شهر جلوگیری کند و درصورت ساخت، کمیسیون ماده 100 باید حکم به تخریب دهد در غیر اینصورت این موضوع تغییر کاربری خواهد بود و در شرح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست و به کمیسیونهای دیگر مرتبط است که باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف گردد.

وی افزود: برخی تخلفات ساختمانی شهروندان، به دلیل عدم دقت مهندسان ناظر است که به منظور جلوگیری از این مسائل حتما باید متناسب با قانون اعمال تبصره 7 با متخلفین برخورد و در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز رسیدگی شود.

قائدی همچنین گفت: ضریب جریمه های کمیسیون ماده صد در مناطق بر اساس تعداد طبقات ساختمان، وضعیت شغلی مالک و وضعیت خیابانها در نظر گرفته می‌شود.

رییس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: کمیسیونهای هم عرض باید به این نکته توجه کنند درصورتی که ضریب جریمه ها متناسب تعیین شده، نباید آن را کاهش دهند تا سبب ارجاع و بررسی مجدد پرونده ها در کمیسیون شود.

«عبدالرزاق موسوی» دراین جلسه گفت: درصورت عدم دقت و یکسان نبودن آرا در کمیسیونها، امکان ضایع شدن حقوق مردم یا حقوق شهرداری و یا ایجاد زمینه برای جرم و تخلف در آینده وجود دارد.

وی افزود: متولیان دستگاه قضایی باید با ارائه راهکارهایی از فراهم آمدن زمینه های وقوع جرم و تخلف جلوگیری کنند.

«نوذر امامی» گفت: مابه عنوان نمایندگان مردم بایداز حق مردم در کمیسیون دفاع کنیم.

وی افزود: باید وحدت رویه ای داشته باشیم و به گونه‌ای عمل کنیم که مردم متحمل ضرر نشوند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اگر ضریب جریمه ها با درنظر گرفتن وضعیت منطقه باشد به عدالت نزدیک تر است.

۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - ۱۰:۱۵:۴۶

دیدگاه های شما