امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 1 مرداد 97

چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و ششمین جلسه علنی (عادی) شورا
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - ۱۲:۳۸:۴۱

دیدگاه های شما