امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر مقیمی: ماموریت شورای پنجم احقاق حقوق فروش رفته شهر است

دکتر مقیمی: ماموریت شورای پنجم احقاق حقوق فروش رفته شهر است

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: سازمان دولتی، ارگان و نهاد اداری باید سهم شهرداری را بدهند چون این سهم  شهر است و همگان بدانند که حق شهرداری قابل بخشش نیست .

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «قاسم مقیمی» در جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری گفت: سالهاست که برخی افراد و سازمانها با استفاده از موقعیت اجتماعی وسازمانی خود با عناوین مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و سازهای تعاملی ، به انعقاد قرار داد با شهرداری مبادرت کرده اند و پس از گذشت مدت قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات با بهره گیری از رانتهای مختلف و ارتکاب تخلفات زیاد به فکر دور زدن شهرداری می افتند.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر  گفت: بررسی پرونده ها به خصوص مالی و حقوقی انرژی زیادی از نیروهای شهرداری میگیرد به همین منظور شهرداری دیگر نباید بازیچه سرمایه گذار نماها شود.

 وی بازگشت حقوق مادی و معنوی شهرداری از سوی سود جویان را بازگشت حق عمومی شهروندان دانست و گفت: : سالهاست شهرفروشی در این شهر از سوی برخی مدیران و متولیان صورت می گیرد اما امروزه شورای پنجم وشهرداری شیراز مطالبه ای بزرگتر و مهم تر از احقاق حقوق فروش رفته شهر وشهرداری ندارند .

۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - ۱۱:۳۳:۱۶

دیدگاه های شما