امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ناظرین مناطق مختلف شهرداری شیراز برای مدت یکسال انتخاب شدند

ناظرین مناطق مختلف شهرداری شیراز برای مدت یکسال انتخاب شدند

به‌گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، 

 

1- آقای مهدی حاجتی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه يك ،  

2- آقای نواب قائدی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه دو ،  

3- آقای نوذر امامی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه سه ،  

4- آقای مهندس ابراهیم صبوری با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه چهار ،  

5- آقای احمد تنوری با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه پنج ،  

6- آقای سیدعبدالرزاق موسوی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه شش ،  

7- خانم لیلا دودمان با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه هفت ،  

8- آقای دکتر قاسم مقیمی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه هشت ،  

9- آقای دکتر علی ناصری با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه نه ،  

10- خانم سولماز دهقانی با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه ده ،  

11- آقای سیروس پاک فطرت با اکثریت آراء بعنوان ناظرو نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه یازده ،  

به مدت یکسال از تاریخ1/6/97 لغایت 31/5/98 انتخاب گرديدند.

۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - ۱۹:۰۰:۴۵

دیدگاه های شما