امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاهمین جلسه علنی (فوق العاده) و انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز 25 مرداد 97

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • خانم لیلا دودمان عضو شورای شهر
 • آقای پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • آقای حاجتی عضو شورای شهر
 • آقای موسوی عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 • خانم دهقانی عضو شورای شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۰۸:۰۹:۰۷

دیدگاه های شما