امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 5 شهریور 97

پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • آیت الله دژکام
 • آیت الله دژکام
 • آیت الله دژکام
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • آقای دستغیب رییس شورای شهر شیراز
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
 • پنجاه و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ - ۰۹:۳۵:۲۶

دیدگاه های شما