امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان با حضور اعضای شورا

آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
 • آئین افتتاح بوستان جوان و آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی و آمفی تئاتر روباز جوان
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ - ۱۲:۵۹:۴۸

دیدگاه های شما