امروز: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه 26 شهریور 97

دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
  • دیدار رییس شورا و اعضای شورای شهر از مدرسه علمیه منصوریه
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ - ۱۳:۲۶:۴۹

دیدگاه های شما