امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستغیب: شهرداری مصوبه کمک هزینه مسکن کارکنان شهرداری را اجرا کند

دستغیب: شهرداری مصوبه کمک هزینه مسکن کارکنان شهرداری را اجرا کند

رییس شورای اسلامی شهر شیراز، خواستار اجرای مصوبه ای مبنی بر تخصیص کمک هزینه تامین مسکن از بودجه رفاهی به کارکنان شهرداری شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سید احمدرضا دستغیب» با ایراد تذکری خطاب به شهردار شیراز، خواستار اجرای مصوبه ی تخصیص کمک هزینه تامین مسکن از بودجه رفاهی به کارکنان شهرداری شد.

وی گفت: بنا بر این مصوبه و در راستای کمک و تسهیل در تامین مسکن و صدور پروانه ساختمانی به کارکنان زحمتکش شهرداری، کمک هزینه ای از محل سرفصل بودجه رفاهی کارکنان شهرداری اختصاص می یابد.

فایلعنوان
دستغیب: شهرداری مصوبه کمک هزینه مسکن کارکنان شهرداری را اجرا کنددستغیب: شهرداری مصوبه کمک هزینه مسکن کارکنان شهرداری را اجرا کند
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۱:۴۴

دیدگاه های شما