امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

موسوی خبر داد: بررسی برنامه راهبردی عملیاتی پنجساله شهرداری شیراز در شورای شهر

موسوی خبر داد: بررسی  برنامه راهبردی عملیاتی پنجساله شهرداری شیراز در شورای شهر

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برنامه راهبردی عملیاتی پنجساله شهرداری شیراز در شورای شهر بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سید عبدالرزاق موسوی» گفت: بررسی برنامه راهبردی عملیاتی پنجساله شهرداری در دستور کار کمیسیون قرارگرفت.

وی افزود: پس از ارائه برنامه از سوی مجموعه شهرداری، مقررشد معاونت برنامه ریزی وسرمایه‌ی انسانی شهرداری، نظرات مطرح شده از سوی مشاورین را در برنامه لحاظ کند و نتایج حاصله رابه کمیسیون ارائه دهند.

رییس کمیسیون برنامه‌، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: مساعدت به برگزاری نخستین جشنواره معمار شیراز نیز در کمیسیون بررسی و مقررشد بخشی از مبلغ پیشنهادی شهرداری پرداخت شود.

موسوی از اصلاح مصوبه بهای خدمات شهری اتباع خارجی خبر داد و گفت: این مصوبه که از سالهای گذشته وجود داشت با حضور نماینده دفتر اتباع و مهاجرین استانداری بررسی و اعضای کمیسیون با لایحه‌ی پیشنهادی شهرداری موافقت کردند.

 

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی ابعاد حقوقی و منابع مالی لایحه شهرداری مبنی بر برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری شیراز در شهر تهران موافقت کردند و مقررشد نتیجه حاصله به صحن ارسال شود.

موسوی گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶نیز در کمیسیون بررسی شد و مقر شد جلسه ای با حضور کارشناسان کمیسیون و نمایندگان شهرداری برگزار تا ایرادات رفع و نتیجه حاصله به کمیسیون ارائه شود.

۱۳۹۷/۰۷/۱۱ - ۱۳:۱۸:۴۳

دیدگاه های شما