امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بنی زمانی خبرداد: حمایت همه جانبه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا از سرمایه گذاران شهرداری

بنی زمانی خبرداد: حمایت همه جانبه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا از سرمایه گذاران شهرداری

رییس کمیسیون سرمایه گذاری واقتصاد شورای اسلامی شهر شیراز ازحمایت همه جانبه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا از سرمایه گذاران شهرداری خبرداد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سینا بنی زمانی» گفت: سرمایه گذارانی که در راستای انعقاد قرارداد با شهرداری دچار مشکل می شوند می توانند با مکاتبه با کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری موضوع را مطرح تا با حضور اعضا و مدیران مربوطه شهرداری بررسی و حداکثر حمایت ممکن از سرمایه گذاران صورت پذیرد.

بنی زمانی افزود: بررسی بخش راهبردی برنامه عملیاتی پنجساله سوم شهرداری شیراز دردستور کار قرار گرفت.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری واقتصاد شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اداره کل برنامه و بودجه شهرداری شیراز، محور اقتصادی برنامه را ارائه و اعضا و مشاورین کمیسیون پس از بررسی، با ارائه پیشنهاداتی، برنامه را تصویب کردند.

وی افزود: این مصوبه کمیسیون، به ریاست شورا اعلام می شود و در گام بعدی، فازعملیاتی برنامه به شورا ارائه و بخش اقتصادی آن در کمیسیون بررسی خواهد شد.

بنی زمانی با اشاره به پیگیری درخواستهای سرمایه گذاران گفت:در خواست سرمایه گذار مبنی بر حمایت شورا و شهرداری برای راه اندازی ترامپولین پارک دراک درکمیسیون بررسی شد.

وی افزود: با توجه به تعهدات شهرداری در قرارداد سرمایه گذاری، شهردار محترم دستور محوطه‌سازی را صادر کرده بودند و کمیسیون هم با فراهم کردن ماشین الات و تامین مالی برای محوطه سازی پروژه موافقت کردند.

بنی زمانی گفت: جانمایی زمین مجموعه گردشگری یورد عشایر در محل پارک ۵۷هکتاری وحدت نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با توجه برگزاری مناقصه و شرکت کردن سرمایه گذار در این مناقصه و با توجه به اینکه هنوز قراردادی منعقد نشده، مقرر شد در مدت ۱۵روز شهرداری با سرمایه گذار مذاکره و به رفع این مشکل بپردازد و نتیجه را به کمیسیون گزارش کند‌.

۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۰۷:۴۹:۰۰

دیدگاه های شما