امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/16

تجلیل به مناسبت هفته نیروی انتظامی

 

 
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • تجلیل به مناسبت هفته نیروی انتظامی
 • تجلیل به مناسبت هفته نیروی انتظامی
 • تجلیل به مناسبت هفته نیروی انتظامی
 • تجلیل به مناسبت هفته نیروی انتظامی
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز

 

 
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ - ۱۳:۳۹:۳۱

دیدگاه های شما