امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بررسی لایحه طرح الحاق و تفضیلی روستای انجیره به شیراز در کمیسیون معماری شورای شهر شیراز

بررسی لایحه طرح الحاق و تفضیلی روستای انجیره به شیراز در کمیسیون معماری شورای شهر شیراز

لایحه طرح تفضیلی روستای انجیره به شیراز در کمیسیون معماری و شهر سازی شورای اسلامی شیراز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» گفت: لایحه الحاق روستای انجیره به شهر شیراز و طرح تفصیلی انجیره توسط شهرداری در کمیسیون ارائه و مشاورین به بررسی و ارائه نظرات پرداختند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیرازافزود: واقع شدن بزرگراه اصلی شیراز و طرح گردشگری نهر اعظم در کنار روستا، عدم لحاظ نظرات شورا و اهداف شهرداری در لایحه سبب شدبررسی بیشتر این لایحه به جلسه بعد موکول شود.

امامی معتقد است، مشاور باید طرح توسعه را به گونه ای طراحی کند که در ان به نیازهای بهداشتی، ورزشی، تفریحی، پارک و فضای سبز، آموزشی و محیط زیستی روستا توجه شود تا از موردی عمل کردن و انحراف طرح به نفع افرادجلوگیری شود.

وی افزود: با بررسی لایحه، اتصال روستای انجیره به شهرک آرین نیز مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در طرح الحاق  روستای انجیره به شیراز، این محدوده جز منطقه ۱۰شهرداری شیراز در نظر گرفته شده است.

۱۳۹۷/۰۷/۱۸ - ۱۳:۳۶:۳۱

دیدگاه های شما