امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گلایه بنی زمانی از روند کند تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز

گلایه بنی زمانی از روند کند تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز

چهل و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادوسرمایه گذاری شورا به ادامه بررسی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه ۵ شهرداری شیراز پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سینا بنی زمانی» گفت: پیگیری بسته های سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و سازمان فاوا در حوزه‌ی فضای مجازی نیز در دستور کارکمیسیون قرارگرفت.

 

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: سازمان فاوا دوبسته‌ی سرمایه گذاری در حوزه‌های فرهنگی-ورزشی و عوارض خودرو تهیه و به سازمان سرمایه گذاری ارائه داد تا فراخوان شود.

وی با اشاره به عدم فراخوان این بسته ها توسط شهرداری افزود: تصور من اینست که سازمان سرمایه گذاری در راستای نهایی کردن بسته های سرمایه گذاری درسازمانهاو مناطق سرعت کافی ندارد که امیدواریم این ضعف خود را مرتفع کند.

 

بنی زمانی افزود: در این جلسه همچنین ۱۴فرصت سرمایه گذاری منطقه ۵ شهرداری ارائه و در کمیسیون تصویب شد.

 

وی ادامه داد: سازمان سرمایه گذاری باید به بررسی کارشناسی این فرصتها و مذاکره با متقاضیان بپردازد و پس از تهیه بسته سرمایه گذاری، هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری اقدام به تایید و تصویب بسته ها کند.

رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز همچنین عملکرد شهرداری منطقه ۵ در حوزه‌ی شناسایی و اقدامات صورت گرفته بر روی فرصتهای سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی کرد.

۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۲:۰۵:۴۰

دیدگاه های شما